Private daginstitutioner og pasningsordninger

Her kan du finde oplysninger om de private daginstitutioner og private pasningsordninger, der er beliggende i Holbæk Kommune.

Du kan også finde information om betingelserne for oprettelse og godkendelse af private daginstitutioner og private pasningsordninger.

Kommunen skal (jf. dagtilbudsloven) godkende og føre tilsyn med private daginstitutioner og pasningsordninger, og skal endvidere yde et tilskud til de forældre, der ønsker at benytte et privat pasningstilbud.

Om private pasningsordninger

Når private pasningsordninger oprettes i børnepasserens private hjem, skal kommunen godkende og føre tilsyn med ordningerne. Tilsynet udøves blandt andet på baggrund af den pasningsaftale, der er indgået mellem forældrene og børnepasseren – og det udføres på vilkår, som ligner det tilsyn, der føres med den kommunale dagpleje. Det er kommunens dagplejeledere og dagplejepædagoger, der har til opgave at godkende og føre tilsyn med de ordninger, der er beliggende i deres område.

Når forældrene søger om tilskud til at betale for privat pasning, skal de dokumentere, at der er indgået en aftale med en privat pasningsordning. Disse aftaler skal godkendes af kommunen. I Holbæk Kommune er det Forældrebetalingen, der godkender pasningsaftalerne.

Herunder finder du oversigter over de private dagtilbud og private pasningsordninger i Holbæk Kommune:

Senest opdateret 30-05-2023