Spring til indhold

Natur og biodiversitet

I Holbæk Kommune passer vi på vores natur. Vores skove er bæredygtigt certificerede, vi holder vores naturområder tilgængelige og arbejder målrettet for at sikre biodiversitet på kommunens naturarealer. Vi passer på vores vandløb og vores sjældne dyrearter. Og vi gør det gerne sammen med dig.

For at sikre artsrigdom og en varieret natur arbejder Holbæk Kommune tæt sammen med de lodsejere, der ejer naturområder i kommunen for at skabe de bedste vilkår for naturen.

Du kan læse mere om naturpleje her 

Holbæk Kommune har ca. 258 ha skov. Skovene er certificerede, hvilket betyder, at skovene drives bæredygtigt og ansvarligt.

Du kan læse mere om skovene i Holbæk Kommune her

Har du lyst til at være frivillig naturplejer, kan du give en hånd med og låne kommunens "grejtrailer" til formålet. 

Du kan læse meget mere om frivillig naturpleje og grejtraileren her

Holbæk Kommune er tilmeldt Danmarks Vildeste Kommune

Du kan læse mere om konkurrencen og vild natur her

Holbæk Kommunes naturpolitik sætter rammen for, hvordan vi forvalter naturen i kommunen.

Du kan læse om naturpolitikken her Feedback

Sidst opdateret

06.07.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen