Holbæks skove

Holbæks kommunale skove bugner ikke kun af rekreative muligheder men også med liv og variation. Læs mere om skovene, fremtidige tiltag og plejen her.

Kommunale skove

Holbæk Kommune ejer ca. 288 ha skove, der byder på et væld af naturoplevelser, derudover er der en række spændende private skove. De kommunale skove har en lang historie bag sig og det finder man tegn på alle steder i skovene. Vores skove rummer både de såkaldte veterantræer og masser af positiv-arter, der er vigtige for at understøtte skovens biologiske mangfoldighed.

Skovene er indtil for kort tid siden blevet forvaltet med træproduktion og rekreativ værdi for de besøgende som hovedformål. Dette vil kommunen i den kommende tid lave om på. Vi ønsker i stedet at lade skoven stå urørt dvs. at kommunen ikke længere vil fælde træer af økonomiske årsager.

Det betyder dog ikke at al forvaltning af skovene ophører. Skovene vil fortsat blive plejet, men hovedformål for plejen bliver at sikre og højne skovens biodiversitet, samt sikre at skovene stadig kan bruges af publikum. I Tølløse skov er det f.eks. muligt at møde en naturplejer året rundt, her går der nemlig helårs græssende køer. De skal hjælpe med at højne biodiversiteten og skabe variation i naturen.

Her finder du skovene

 

Senest opdateret 07-11-2023