Naturpleje

Her kan du læse om Holbæk Kommunes afsluttede, igangværende og planlagte naturplejeprojekter.

Kommunen ejer kun få naturområder. Størstedelen af de projekter, vi gennemfører, er derfor på privat ejendom, hvor der er indgået frivillige aftaler med lodsejerne.

Vi plejer først og fremmest de områder, hvor naturindholdet er størst, det vil sige der, hvor der eksempelvis er nogle sjældne, truede arter. Men det kan også være naturtyper, som er truede - eksempelvis overdrev.

Kommunen samarbejder ofte med borgere i lokalområder, som interesserer sig for natur. Det gør projekterne bæredygtige på sigt, når der er lokalt ejerskab. Borgere hjælper kommunen med at holde øje med de naturplejede lokaliteter og for eksempel tilse græsningsdyr, som er nødvendige for naturplejen.

I det følgende vil vi opliste projekterne med links til sider, hvor du kan læse mere om dem og se kort, billeder og videoer. Lige nu er siden under opbygning, og derfor ligger der kun meget lidt. Men hold øje med siden – der kommer mere.

Senest opdateret 07-11-2023

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36  - spørg efter naturteamet.

Du kan også kontakte os via nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne her