Udby Vig på Tuse Næs - plejeplan

Udby Vig er uforstyrret natur med stor variation af naturtyper og sjældne arter – blandt andet forskellige slags vilde orkideer. Den nye plejeplan skal være med til at forbedre biodiversiteten i det fredede område.

Hvidgul Gøgeurt fra Udby Vig

Plejeplanen for Udby Vig omfatter privatejede arealer, som er omfattet af Fredningen vedr. Udby Vig, Tuse Næs, nr. 7899. Formålet med planen er at beskrive konkret, hvordan formålet med fredningen kan opnås.

Udby Vig er ligeledes en del af et Natura 2000-område nr. 155 Udby Vig.
Naturen i Udby Vig fredningen består af enge med forskellig fugtighed og saltpåvirkning. Engene
rummer både rigkær, væld, tidvis våde enge, strandoverdrev, saltpåvirkede enge med saltpander og
loer samt rørsump. Desuden findes en lang række rødlistede og sjældne arter knyttet til de forskellige
naturtyper.


Undersøgelser, som er gennemført i forbindelse med plejeplanen, viser, at der først og fremmest er
behov for følgende plejetiltag:

  • Mere målrettet græsning af engene og pleje af rørskov for at begunstige og fastholde en stor
    biodiversitet.
  • Rydning af træopvækst og invasive arter.
    Trampestier holdes fri for opvækst, og udsigtspunkter genskabes.

Blomstrende Djævlebid en sensommerdag ved Udby Vig

Her finder du plejeplanen for Udby Vig. 

 

Senest opdateret 22-04-2024

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36  - spørg efter naturteamet.

Du kan også kontakte os via nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne her