Spring til indhold

Holbæk Fælled

Holbæk Fælled består af græssletter, små skove og vandhuller

Holbæk Fælled er et stort offentligt naturområde på ca. 150 ha. åben græsslette med spredte skovpartier, vandhuller og en meget varieret flora og fauna. Fælleden er omgivet af boligbyggeri mod vest og nord, og Andelslandsbyen Nyvang mod syd, mens der endnu er åbne marker mod øst.

Tidligere militært øvelsesterræn

I 1960'erne var Holbæk Fælled militært øvelsesterræn, men senere overtog Holbæk Kommune arealet, og lod i høj grad den nordlige del passe sig selv med et meget lavt plejeniveau. Dette område er let kuperet; der er engarealer og små søer og gode forhold for insekter, frøer, fugle og planter.

I det mellemste stykke er der forskellige områder med nyplantet skov og nyetablerede søer.

Aktiviteter på Holbæk Fælled

Holbæk Fælled rummer en lang række muligheder for at være fysisk aktiv. Der er bl.a. mulighed for prøve kræfter med discgolf, krolf og ridning. I forlængelse af den nye helhedsplan for Holbæk Fælled, vil der anlægges et MTB-spor i samarbejde med foreningerne i Holbæk Kommune, samt etableres en udendørs træningsplads.

Alt dette kan du finde mere om på siden her.

Ridning på Holbæk Fælled

Ridning på Fælleden er tilladt:

  • langs de med rødt markerede stier. Der skal altid rides ved siden af etablerede stier
  • tempoet skal tilpasses jordbundens beskaffenhed, og mængden af andre besøgende

Kort over afmærkede ridestier

Arnolds Bjerg

Det højeste punkt på Holbæk Fælled kaldes for Arnolds Bjerg opkaldt efter en af Holbæks tidligere borgmestre, men der var allerede et stærkt kuperet terræn i den nordøstligste del før hans tid, og før nogen fandt på at læsse overskudsjord oven på og mellem to af bakketoppene.

Der har siden istiden været markante niveauspring i store dele af østskellet. Det kunstige bjerg opleves derfor ikke som et fremmedelement, men fremtræder i dag som en stor overdrevsbakke, hvorfra der er en enestående udsigt over Holbæk by og landskabet.

Kalveå

Kalveå udspringer lige øst for Fælleden. Den åbne del løber i en dyb grøft, der adskiller denne del fra det sydlige område. Feedback

Sidst opdateret

05.09.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen