Tølløse Skov

Tølløse Skov, også kendt som Nederskoven, byder på rige naturoplevelser i et spændende herregårdslandskab med gammel og ny løvskov og nåleskov i en skøn blanding.

Skovgræsning

En flok kreaturer har fået hovedrollerne i kommunens nye biodiversitetsprojekt i Tølløse skoven - her skal de gå hele året og pleje naturen.

Skovgræsning i Tølløse Dyrehave

Skoleskoven

I en del af Tølløse Skov er der plantet en såkaldt skoleskov. I skoleskoven har du mulighed for at lære de enkelte træer at kende. Her findes mange af de arter, der vokser i de danske skove. Træerne er alle plantet i såkaldte parceller i 1990. Det giver mulighed for at sammenligne de forskellige arters vækst.

Hundeskoven

I skoven findes der en hundeskov, som er et indhegnet område, hvor det er tilladt at have hund uden snor. Hundeskoven finder du ved P-pladsen. (ca. halvvejs nede af Dyrehavevej på venstre hånd)

Find Hundeskoven

 

Find vej til skovene

Holbæk Kommune har cirka 258 hektar skov, som drives bæredygtigt og ansvarligt.

Hvis du vil besøge en af skovene, kan du læse mere og finde vej på linket herunder. På linket kan du også læse om hundeskove, skovrejsning og træfældning.  

Læs mere om de kommunale skove her og overgangen til urørt skov

Senest opdateret 02-01-2024