Sejlads og havne

Den smukke Isefjord har mange hyggelige lystbådehavne, der har frihavnsordning. Holbæk Gl. Havn har en fripladsordning for ældre træskibe, der giver en dejlig atmosfære i havnemiljøet.

I Holbæk Gl. Havn ligger gamle, charmerende træskibe side om side med mere moderne lystsejlere. Det giver et særligt liv og mulighed for oplevelser.

 

Gæstesejler i Holbæk Gl. Havn

Holbæk Gl. Havn er ikke tilsluttet Frihavnsordningen (FH).

På Midtermolen står en automat, hvor du kan betale havneafgift for gæstesejlere.

Spildevand, el og vand m.m.
Holbæk Gl. Havn er forsynet med tømmestationer til spildevand samt el- og vandstandere, der står ved kajen. Der er lukket for vandet i perioden 1. november til 1. marts. Toiletter og bad findes i bygningerne Havnecaféen ”Kabyssen” og Værftscaféen. Adgangskort modtager du efter betaling i Beas automaten på Midtermolen.

I Holbæk Gl. Havn ligger tillige Skudelauget Sydvest. De er medlem af Frihavnsordningen, og deres placering kan du få vist ved at klikke på linket nedenfor. Afregning af miljøafgift og havneleje til Skudelauget Sydvest sker efter regler opslået på deres klubhus nord for laugets anløbsbro.

Oversigtskort over Holbæk Gl. Havn og Ny Havn

Frihavnsordninger i havneområdet ved Holbæk by

Fripladsordning for træskibe 

Fripladsordningen er for ældre brugsfartøjer eller materialeægte kopibygninger. Træskibene skal i deres udtryk fortælle dansk kultur- og søfartshistorie og i øvrigt opfylde de optagelseskriterier, som fremgår af reglerne for fartøjer med friplads i Holbæk Gl. Havn. 

En friplads indebærer, at skibsejeren er fritaget fra at betale havneafgift. Enhver anden driftsudgift skal afholdes af skibsejeren, herunder udgifter til el og vand samt udgifter til at få skibet på bedding årligt.

Fripladsordningen er skabt i samarbejde med de foreninger, som er aktive omkring træskibsmiljøet. Ordningen vil samle træskibene i det vestligste havnebassin i Holbæk Gl. Havn og skabe et fortættet træskibsmiljø, som oser af autentisk stemning, "skæve miljøer" og mangfoldighed.

Kort over træskibspladser i Holbæk Gl. Havn (pdf)

Brugerrådet 

Brugerrådet for fripladsordningen for træskibe i Holbæk Gl. Havn er tovholder på ordningen og har fokus på formidling af træskibsmiljøet og dets kulturværdi.

Brugerrådets medlemmer er:

  • Holbæk Træskibslaug
  • Museum Vestsjælland
  • Holbæk Erhvervsforum
  • Holbæk Gl. Havns Beddinger (HGHB)
  • Holbæk Kommune (tilforordnet)

Brugerrådet kan kontaktes på e-mail: formand@htlaug.dk .

 

Der er brugerrådsmøde i fripladsordningen 2 gange i år 2024:

17. april 2024

17. oktober 2024

Ansøgning 

Skema - ansøgning om friplads 

På skemaet kan du se, hvor du skal sende ansøgningen hen.

Når følgende er opfyldt, kan du få friplads:

  • Brugerrådet har anbefalet fartøjet til friplads
  • Der er en ledig havneplads
  • Der er underskrevet en bindende kontrakt med Holbæk Kommune om overholdelse af regler for friplads 

I Holbæk Ny Havn er der plads til de større fartøjer, og her er du er tæt på både byen, Holbæk Gl. Havn og havnens forskellige aktiviteter.

Gæstesejler i Holbæk Ny Havn

Større fartøjer samt turbåde, charterskibe og skoleskibe m.m. skal anløbe kaj i Holbæk Ny Havn.

Holbæk Ny Havn er ikke tilsluttet Frihavnsordningen (FH).

På Midtermolen i Gl. Havn står en automat, hvor du kan købe miljøbillet og betale havneafgift for gæstesejlere.

Spildevand, el og vand m.m.

Holbæk Ny Havn er forsynet med tømmestationer til spildevand samt el- og vandstandere, der står ved kajen. Der er lukket for vandet i perioden 1. november til 1. marts. Toiletter og bad findes i bygningerne Havnecaféen ”Kabyssen” og Værftscaféen i Gl. Havn. Adgangskort modtager du efter betaling i Beas automaten på Midtermolen i Gl. Havn.

Øvrige aktiviteter

I havnebassinet er der desuden en flydebro til mindre både.

Ved Holbæk Ny Havn finder du forskellige aktiviteter, blandt andet boldområde, biograf, natklub og bystranden.

Oversigtskort over Holbæk Gl. Havn og Ny Havn

Fjorden med dens sejlklubber giver rige muligheder for mange former for aktiviteter på vandet.

Holbæk Gl. Havn

Frihavnsordning: Nej

Se mere om Holbæk Gl. Havn 

Holbæk Ny Havn

Frihavnsordning: Nej
Se mere om Holbæk Ny Havn

Holbæk Marina

Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
Frihavnsordning: Ja
Se Holbæk Marina hjemmeside

Holbæk Sejlklub

Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
Se Holbæk Sejlklubs hjemmeside

Holbæk Tursejlerklub

Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
Se Holbæk Tursejlerklubs hjemmeside

Holbæk Bådelaug

Finsings Plads 2
4300 Holbæk
Frihavnsordning: Ja
Se Holbæk Bådelaug hjemmeside

Hørby Bådelaug i Hørby Havn

Hørby Havn
4300 Holbæk
Frihavnsordning: Ja
Se Hørby bådelaug hjemmeside 

Orø Bådelaug

Havnevej 1A
4300 Holbæk
Se Orø Bådelaug hjemmeside

Orø Havn

Drives af Orø Bådelaug
Frihavnsordning: Nej
Se Orøs hjemmeside - Orø Havn

Der er mange muligheder for både unge og ældre for sportsaktiviteter og socialt samvær både på og i vandet.

Dykning

Fiskeri

Roning

Sejlsport

Søspejder

Det er også en mulighed for børn og unge at blive søspejder.

I fjorden skal du være opmærksom på den lokale politivedtægt vedrørende sejlads med motorbåde og brætsejlads .

Som fritidssejler i danske farvande må enhver sejle med et fritidsfartøj med en skroglængde under 15 meter, uden at skulle have tilladelse til det fra nogen myndighed - og uden at skulle aflægge nogen form for prøve. Undtaget herfra er dog planende motorbåde (speedbåde) her kræves speedbåds-kørekort.

Læs mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside om: Regler og uddannelse til at sejle.

Reglement for sejlads med motorbåde og brætsejlads i fjorden

I fjorden skal du være opmærksom på den lokale politivedtægt "Reglement for sejlads med motorbåde og for brætsejlads ud for kysten i Midt- og Vestsjællands politikreds".
Midt- og Vestsjællands Politi har med hjemmel i ordensbekendtgørelsens § 14, stk. 2, fastsat regler for sejlads med motorbåde og brætsejlads ud for kysten i Midt- og Vestsjællands politikreds. Reglerne trådte i kraft den 1. marts. 2010.

Vandscootere

Det er tilladt at sejle med vandscootere i Holbæk Fjord og Isefjorden, hvis man sejler efter reglerne i bekendtgørelse om sejlads med vandscootere. Se nederst på siden under Love og reglementer.
Heri står der bl.a. at man skal holde sig mere end 300 m fra kysten. 300 m-zonen må kun krydses på vej til og fra landingsstedet, og farten inden for zonen må højst være 5 knob. Zonen skal krydses vinkelret på kysten, dog skal sejlløb omkring havne følges.
Derved er vandscootersejlads stadig ikke tilladt inden for det område, hvor badegæster normalt opholder sig.

Vandscootersejlads altid er forbudt i de internationale naturbeskyttelsesområder, samt vildreservater og fredninger på havet. Se kort fra Danmarks Miljøportal.

En bekendtgørelse fra Naturstyrelsen trådte i kraft i slutningen af januar 2012, og giver vandscootersejlere flere muligheder for at sejle, men samtidig sikrer, at kysterne er beskyttede.
Læs mere herom på FLID - Foreningen af Lystbådehavne i Danmark.

Love og reglementer

Senest opdateret 10-04-2024

Kontakt Holbæk Havn

Havnekontoret
Havnevej 7A
4300 Holbæk

Telefon: 72 36 52 24
E-mail: havnen@holb.dk

Telefontider  
Mandag - fredag  07.30 - 13.00
Kontortider  
Mandag - fredag  09.00-10.00