Lavbundsprojekt i Store Åmosen

Forundersøgelse er undervejs på Holbæk kommunes klima-lavbundsprojekt i Store Åmosen.

Lavbundsprojekt

Området Store Åmose med sine ca. 4000 ha deler Holbæk kommune med Sorø og Kalundborg kommuner. Igennem årene har Åmosen været på dagsorden for en række forskellige naturgenopretningsprojekter. Grunden til dette er bl.a. St. Åmosens evne til at begrænse CO2-udledningen, noget man ikke ser mange steder i naturen. I takt med at de tørveholdige jorder er blevet drænet til brug for landbrugsdrift er nedbrydningen af plantemateriale i jorden intensiveret og CO2 udledningen højnet. Ved at hæve vandstanden i den tørveholdige jord i Åmosen kan man stoppe denne udledning af drivhusgasser. Udover den nedsættende effekt på CO2 udledningen, så vil man med genskabelsen af en mere naturlig hydrologi kunne se en positiv effekt på naturen og miljøet i Åmosen.

Lodsejere

Holbæk kommune er efter accept fra lodsejere ved at igangsætte en forundersøgelse af et klima-lavbundprojekt indenfor Holbæks kommunes grænser. Mere præcist i området Ulkestrup-Undløse nord for Åmose Å med projektgrænse fra Skellingsted Bro til sydvest for Undløse by. Projektet dækker et område på lidt over 900 ha og er finansieret af Miljøstyrelsens ordning til klima-lavbundsprojekter. Forundersøgelsen sker i samarbejde med lodsejere og Den Danske Naturfond, som ejer 100 ha i projektområdet. Forundersøgelsen er ikke bindende og lodsejere har derfor mulighed for at trække sig ud af projektet når forundersøgelserne er fuldført og lodsejere har et klart billede af projekts omfang og effekter.

Kortet viser projektets grænser i Store Åmose

Tidshorisont

Forundersøgelsen forventes at tage 2 år og forventes dermed færdig i slutningen af 2024. Derefter realiseres projektet på de delarealer, hvor lodsejere siger ok til gennemførelse, og hvor forundersøgelsen viser det er praktisk muligt. Realisering af projekttiltag forventes at ske i 2025-2026. 

Læs om Store Åmosens natur og historie

 

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36  - spørg efter naturteamet.

Du kan også kontakte os via nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Det er naturligvis helt frivilligt for lodsejere, om man vil deltage i et lavbundsprojekt. Man forpligter sig først efter der er udført en forundersøgelse, som detaljeret beskriver projektets eventuelle effekt, konsekvenser og den enkeltes lodsejers mulighed for kompensation. Det er således muligt at springe fra et godt stykke inde i processen.

Udtagning af lavbundsjorde

Du kan læse mere om de forskellige tilskudsordninger på følgende links:

Tilskud til udtagning af lavbundsjorder

Tilskud til vand- og klimaprojekter

Klima-Lavbund

Der stilles følgende minimumskrav til et lavbundsprojekt:

  • Projektet skal omfatte minimum 10 ha.
  • Minimum 60% af projektområdet skal være jord med min. 6% organisk kulstofindhold (tørveholdig jord)
  • Projektet skal være omkostningseffektivt

Der ydes en engangskompensationen til lodsejerne, som er afhængig af den tidligere anvendelse på arealerne:

Omdriftsarealer

82.500 kr./ha

Permanent græs
35.500 kr./ha

Naturarealer
  4.500 kr./ha

Senest opdateret 07-11-2023