Spring til indhold

Puljer og tilskud

Foreninger har mulighed for at søge puljer og tilskud. Det kan for eksempel være penge til sportsudstyr eller kulturelle begivenheder. Læs mere om mulighederne her.

Hvad er puljer og tilskud?

I kommunen har vi puljer og tilskud, som foreninger og ildsjæle kan søge. Det er penge, der kan bruges som hjælp til forskellige projekter. Vil I som forening søge en pulje eller tilskud, skal I sende en ansøgning.

Ansøgningsproces

Når I vil søge om penge, skal I enten udfylde et ansøgningsskema eller skrive en mail. Hvis du klikker på de forskellige puljer og tilskud her på siden, kan du læse mere om, hvorvidt I skal skrive en mail eller udfylde og sende et skema.

Ansøgningen sendes som udgangspunkt til Kultur og fritid. På de enkelte sider om puljer og tilskud står der adresser og oplysninger om at sende ansøgninger. Ansøgningen vil blive vurderet og enten godkendt eller afvist.

Der står mere om hele ansøgningsprocessen i ”Administrationsgrundlag”. Det kan findes i en boks under de enkelte puljer og tilskud.

 

Medlemstilskud

Der kan søges om medlemstilskud for børne- og ungdomsmedlemmer i foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

Lokaletilskud

Der kan søges om lokaletilskud for børne- og ungdomsmedlemmer i foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven

Udstyrspuljen

Der kan søges om tilskud til udstyr og rekvisitter i foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

Leder- og instruktøruddannelse

Der kan søges om tilskud til deltagelse i leder- og instruktøruddannelse for ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer i foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

Aftenskole

Der kan søges om støtte til aftenskolernes undervisningsudgifter til lærerløn og lokaler

Kulturelle arrangementer

Der kan søges om tilskud til ikke-kommercielle kulturelle arrangementer, der afholdes i Holbæk Kommune og giver borgere i en kulturel oplevelse

Eventpulje

Der kan søges om tilskud til afholdelse af kulturelle og sportslige events, der afholdes i Holbæk Kommune

Frivilligheds- og Sundhedspuljen

Der kan søges om tilskud til ikke-kommercielle projekter, der understøtter frivilligt arbejde og/eller sundhedsfremmende initiativer i Holbæk Kommune.

Børnekulturpuljen

Der kan søges om tilskud til børnekulturelle arrangementer for, med og af børn, der understøtter mødet mellem børn og unge i Holbæk Kommune

Fripladsordning for børn og unge

Holbæk Kommune har afsat en pulje til at understøtte børn og unge under 18 år i deres deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

Aktivitetspulje til Holbæk Havn

Der kan søges om tilskud til projekter, der understøtter de naturlige møder og et aktivt liv på havnen i Holbæk.

Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje

Der kan søges om tilskud til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte inden for temaerne aktivt medborgerskab og demokratiforståelse, sundhedsfremmende indsatser, it-kompetencer samt nytænkning af foreningsorganisering og innovation.

60+ foreningspuljen

Der kan søges om tilskud til udvikling og afprøvning af nye aktiviteter med et socialt sigte, der er målrettet aldersgruppen 60+ år i Holbæk Kommune.

Støtte til frivilligt arbejde for socialt udsatte (§18-puljen)

Der kan søges om tilskud til frivilligt arbejde for socialt udsatte i alle aldersgrupper i Holbæk Kommune

Rum til fællesskab

Hvis du har en idé til et unikt projekt, der skaber fællesskab i dit lokalområde, kan du søge puljen "rum til fællesskab".


Feedback

Sidst opdateret

16.09.2019

Ansvarlig redaktør

Fie Steinbach