Spring til indhold

Puljer og tilskud

Foreninger har mulighed for at søge puljer og tilskud. Det kan for eksempel være penge til sportsudstyr eller kulturelle begivenheder. Læs mere om mulighederne her.

Hvad er puljer og tilskud?

I kommunen har vi puljer og tilskud, som foreninger og ildsjæle kan søge. Det er penge, der kan bruges som hjælp til forskellige projekter. Vil I som forening søge en pulje eller tilskud, skal I sende en ansøgning.

Ansøgningsproces

Når I vil søge om penge, skal I sende en ansøgning til kommunen. Hvis du klikker på de forskellige puljer og tilskud her på siden, kan du læse mere om, hvordan I sender en ansøgning.

Ansøgninger sendes som udgangspunkt via Fritidsportalen. Afvigelser oplyses under de enkelte puljer og tilskud.

En ansøgning vil blive vurderet i forhold til retningslinjerne i Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid, som du kan nærlæse under de enkelte puljer og tilskud.

Bemærk venligst: Der kan desværre ikke søges tilskud til kulturelle arrangementer i oktober 2022, da puljen er opbrugt. Næste frist for at søge tilskud til kulturelle arrangementer er til februar 2023.

Aftenskole

Der kan søges om støtte til aftenskolernes undervisningsudgifter til lærerløn og lokaler

Aktivitetspuljen til Fjord og Havn

Der kan søges om tilskud til projekter, der understøtter de naturlige møder og et aktivt liv på Holbæk Fjord og Havn, som et fleksibelt, maritimt byrum.

Børnekultur

Der kan søges om tilskud til kulturelle arrangementer for, med og af børn i Holbæk Kommune.

Eventpuljen

Der kan søges om tilskud til afholdelse af kulturelle eller sportslige events i Holbæk Kommune.

Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje

Der kan søges om tilskud til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte inden for temaerne aktivt medborgerskab og demokratiforståelse, sundhedsfremmende indsatser, nytænkning af foreningsorganisering og innovation samt initiativer i forhold til FN's Verdensmål i foreningslivet.

Fripladsordning for børn og unge

Holbæk Kommune har afsat en pulje til at understøtte børn og unge under 18 år i deres deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

Frivilligheds- og Sundhedspuljen

Der kan søges om tilskud til frivillige eller sundhedsfremmende aktiviteter.

Fællesskabspuljen

Der kan søges om støtte af konkrete aktiviteter, projekter og samarbejder til gavn for fællesskabet. (Tidligere under navnet Frivillighedspuljen i Fællesskab)

Kulturelle arrangementer

Der kan søges om tilskud til ikke-kommercielle kulturelle arrangementer, der afholdes i Holbæk Kommune og giver borgerne en kulturel oplevelse.

Lokaletilskud

Der kan søges om lokaletilskud for børne- og ungdomsmedlemmer i foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven

Medlemstilskud

Der kan søges om medlemstilskud for børne- og ungdomsmedlemmer i foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

§ 18 - Støtte til frivilligt arbejde for socialt udsatte

Der kan søges om tilskud til frivilligt arbejde for socialt udsatte i alle aldersgrupper i Holbæk Kommune via §18-puljen

Uddannelse af ledere og instruktører

Der kan søges om tilskud til deltagelse i uddannelse for ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer i foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

Udstyrspuljen

Der kan søges om tilskud til udstyr og rekvisitter i folkeoplysende foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

Udstyrspuljen - Mål og net

Holbæk Kommune har afsat et særligt beløb til udendørs mål og net. Puljen dækker både sommer og vinteraktiviteter, dvs. aktiviteter på både græsbaner, grusbaner og kunstgræsbaner.

Udviklingspulje for børn og unge

Udviklingspuljen støtter folkeoplysende foreningers udviklingsarbejde for børn og unge. Puljens overordnede formål er at støtte initiativer som har til formål at styrke børn og unges trivsel, samt skabe meningsfulde fællesskaber for børn og unge.


Feedback

Sidst opdateret

28.02.2023

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Administrationsgrundlag

Link til Administrationsgrundlag for Kultur og fritid

Foreninger der søger tilskud i Holbæk Kommune er omfattet af reglerne i administrationsgrundlaget, herunder eksempelvis erklæring om børneattest og indsendelse af regnskab i henhold til regnskabsprincipperne.