Spring til indhold

Puljer og tilskud

Foreninger har mulighed for at søge puljer og tilskud. Det kan for eksempel være penge til sportsudstyr eller kulturelle begivenheder. Læs mere om mulighederne her.

Hvad er puljer og tilskud?

I kommunen har vi puljer og tilskud, som foreninger og ildsjæle kan søge. Det er penge, der kan bruges som hjælp til forskellige projekter. Vil I som forening søge en pulje eller tilskud, skal I sende en ansøgning.

Ansøgningsproces

Når I vil søge om penge, skal I sende en ansøgning til kommunen. Hvis du klikker på de forskellige puljer og tilskud her på siden, kan du læse mere om, hvordan I sender en ansøgning.

Ansøgninger sendes som udgangspunkt via Fritidsportalen. Afvigelser oplyses under de enkelte puljer og tilskud.

En ansøgning vil blive vurderet i forhold til retningslinjerne i Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid, som du kan nærlæse under de enkelte puljer og tilskud.

60+ foreningspuljen

Der kan søges om tilskud til udvikling og afprøvning af nye aktiviteter med et socialt sigte, der er målrettet aldersgruppen 60+ år - eller aktiviteter rettet mod flere generationer - i Holbæk Kommune.

Aftenskole

Der kan søges om støtte til aftenskolernes undervisningsudgifter til lærerløn og lokaler

Aktivitetspulje til Holbæk Havn

Der kan søges om tilskud til projekter, der understøtter de naturlige møder og et aktivt liv på Holbæk Havn, som et fleksibelt, maritimt byrum.

Børnekultur

Der kan søges om tilskud til kulturelle arrangementer for, med og af børn i Holbæk Kommune.

Eventpuljen

Der kan søges om tilskud til afholdelse af kulturelle eller sportslige events i Holbæk Kommune.

Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje

Der kan søges om tilskud til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte inden for temaerne aktivt medborgerskab og demokratiforståelse, sundhedsfremmende indsatser, nytænkning af foreningsorganisering og innovation samt initiativer i forhold til FN's Verdensmål i foreningslivet.

Fripladsordning for børn og unge

Holbæk Kommune har afsat en pulje til at understøtte børn og unge under 18 år i deres deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

Frivilligheds- og Sundhedspuljen

Der kan søges om tilskud til frivillige eller sundhedsfremmende aktiviteter.

Fællesskabspuljen

Der kan søges om støtte af konkrete aktiviteter, projekter og samarbejder til gavn for fællesskabet. (Tidligere under navnet Frivillighedspuljen i Fællesskab)

Kulturelle arrangementer

Der kan søges om tilskud til ikke-kommercielle kulturelle arrangementer, der afholdes i Holbæk Kommune og giver borgerne en kulturel oplevelse.

Lokaletilskud

Der kan søges om lokaletilskud for børne- og ungdomsmedlemmer i foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven

Medlemstilskud

Der kan søges om medlemstilskud for børne- og ungdomsmedlemmer i foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

Rum til fællesskab

Hvis du har en idé til et unikt projekt, der skaber fællesskab i dit lokalområde, kan du søge puljen "rum til fællesskab".

Støtte til frivilligt arbejde for socialt udsatte (§18-puljen)

Der kan søges om tilskud til frivilligt arbejde for socialt udsatte i alle aldersgrupper i Holbæk Kommune

Uddannelse af ledere og instruktører

Der kan søges om tilskud til deltagelse i uddannelse for ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer i foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

Udstyrspuljen

Der kan søges om tilskud til udstyr og rekvisitter i folkeoplysende foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.


Feedback

Sidst opdateret

08.04.2020

Ansvarlig redaktør

Fie Steinbach

Kommunal hjælpepakke på kultur- og fritidsområdet

På møde i Økonomiudvalget den 8. april 2020 - og efterfølgende samme dag i Kommunalbestyrelsen - behandles en lokal erhvervs- og kulturpakke, som skal supplere de statslige hjælpepakker.

Holbæk Kommunes hjælpepakke til kultur- og fritidsområdet indeholder følgende elementer:

  • Fremrykning af kommunale driftsbetalinger til foreninger og kulturinstitutioner
  • Frafalde aktivitetskrav, knyttet til kommunale tilskud
  • Håndtering af aftenskolernes nedgang i undervisningstimer
  • Håndsrækning til lokale foreninger og kulturinstitutioner

Se Økonomiudvalgets beslutning på dette link:
https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#30a618bc-214d-4c82-b768-84a844f7bfc1

Fra den 15. april 2020 kan aktørerne på kultur- og fritidsområdet søge hjælpepakken via Fritidsportalen i formular under menupunktet "Tilskud".

Hvis der er spørgsmål, kan Kultur- og Fritidssekretariatet kontaktes på hverdage kl. 8 – 13 på tlf. 72 36 36 36 eller på e-mail: kulturogfritid@holb