Lammefjorden

Lammefjorden er en fjordarm på Isefjorden nordvest for Holbæk

Efter inddæmning og tørlægning af næsten 6000 ha i begyndelsen af 1900-tallet er det meste af Lammefjorden nu landbrugsland. Herfra kommer de kendte Lammefjordsgulerødder.

Stednavnet Lammefjorden anvendes både om det inddæmmede område og om den resterende fjord nord for Tuse Næs.

Læs mere om Lammefjordens inddæmning

Senest opdateret 06-09-2021