Spring til indhold

Holbæks skove

Vores skove er meget besøgt, og de udgør en stor værdi for både friluftsliv, natur og miljø. Her kan du blive inspireret til din næste tur i skoven.

Kommunale skove

Holbæk Kommune har ca. 288 ha skov, der alle byder på et væld af naturoplevelser uanset årstiden. Vores skove rummer både det aktive friluftslivet, gåture med familien.

De kommunale skove har en lang historie bag sig og det finder man tegn på alle steder i skovene. Vores skove rummer både de såkaldte veterantræer og masser af positiv-arter, der er vigtige for at understøtte skovens biologiske mangfoldighed.

Udlægning til urørt skov

I Holbæk kommune er der et ønske om at udtage mere af de kommunale skove til urørt skov. Disse tiltag går på at højne biodiversiteten i vores skove. Det betyder du vil kunne opleve mere dødt ved (træ) i skovene, både stående og liggende.

Læs mere om urørt skov

Giv os et praj

Hvis du observerer forhold i skoven, som ikke er normale, kan du kontakte afdelingen for Natur, Miljø og Vand, naturteamet står for tilsyn med skovene.

Du kan også sende oplysningen via "Giv et praj", som du finder under selvbetjening. Det kan være oplysninger om:

  • væltede træer, der ligger på stier
  • affald der er smidt
  • ødelagte bænke
  • andre forhold som ikke er normale i skovene

Kommunale skove

Du kan læse mere om de forskellige skove nedenfor

Luk alle
Åben alle

Ladegårdsskovene består af Lunden, Knudskov, Haveskoven og Torbenlund skov, der alle har hørt til Holbæk Slots Ladegård.

Læs om skoven

Kalvemosen er med sine 8 ha den største mose i Holbæk kommune

Læs mere om Kalvemosen

Holbæk Fælled består græssletter, små skove og vandhuller

Læs om Holbæk Fælled

Tuse Enge er et ca. 8 ha stort naturområde, som består af delvis tilgroet mose, græssede enge og en lille elleskov.

Læs om Tuse Enge 

Bjerregårdsskoven ligger i kanten af Svinninge, blev givet som gave til borgerne af den lokale gårdejer.

Læs om Bjerregårdsskoven

Nederskoven i Tølløse byder på rige naturoplevelser i et spændende herregårdslandskab.

Læs om Tølløse skoven

Luk alle
Åben alle

Ud over Holbæk kommunes skove er der også de to statsejet skove, Hønsehals skov og Bognæs skov. Disse forvaltes af Naturstyrelsen, som drifter og plejer skovene - Naturstyrelsens hjemmeside

Læs om Bognæs

Læs om Hønsehalsen

Hvis du står med et sygt eller skadet vildt dyr uden mulighed for selv at bringe det til en vildtplejestation, så ring til Dyrenes Vagtcentral på: 1812. Dyrenes Beskyttelse betaler udgifterne.

Vi vil gerne have mere skov i Holbæk kommune. Private lodsejere har mulighed for at få betalt skovrejsning på egen jord. både staten, fonde og private initiativer giver støtte til at plante ny skov på arealer som er privatejet.

Læs om mulighederne Feedback

Sidst opdateret

01.05.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Kontakt en naturmedarbejder

Naturteamet

Telefon. 72 36 25 03

E-mail: natur@holb.dk

Hundeskove i Danmark

Find et hundeluftningsområde nær dig.

Der er over 370 hundeskove, friløbsområder og hundeparker i Danmark.

Se kort nedenfor:

Hundeskove i Danmark

Hundeskovene i Danmark