Oplev skovene i Holbæk Kommune

Vores skove er meget besøgt, og de udgør en stor værdi for både friluftsliv, natur og miljø. Her kan du blive inspireret til din næste tur i skoven.

Kommunale skove

Holbæk Kommune har ca. 288 ha skov, der alle byder på et væld af naturoplevelser uanset årstiden. Vores skove rummer både det aktive friluftslivet, gåture med familien.

De kommunale skove har en lang historie bag sig og det finder man tegn på alle steder i skovene. Vores skove rummer både de såkaldte veterantræer og masser af positiv-arter, der er vigtige for at understøtte skovens biologiske mangfoldighed.

Hundeskove

Der er over 370 hundeskove, friløbsområder og hundeparker i Danmark.

Find de lokale i Holbæk på følgende to sider

Hundeskovene i Danmark

Hundeskove i Danmark

 

Senest opdateret 23-04-2024

Tilskadekomne dyr

Hvis du står med et sygt eller skadet vildt dyr uden mulighed for selv at bringe det til en vildtplejestation, så ring til Dyrenes Vagtcentral på: 1812. Dyrenes Beskyttelse betaler udgifterne.

Giv os et praj

Hvis du observerer forhold i skoven, som ikke er normale, kan du kontakte afdelingen for Natur, Miljø og Vand, naturteamet står for tilsyn med skovene.

Du kan også sende oplysningen via "Giv et praj", som du finder under selvbetjening. Det kan være oplysninger om:

  • væltede træer, der ligger på stier
  • affald der er smidt
  • ødelagte bænke
  • andre forhold som ikke er normale i skovene

Vil du være med til at rejse mere skov?

Vi vil gerne have mere skov i Holbæk kommune. Private lodsejere har mulighed for at få betalt skovrejsning på egen jord. både staten, fonde og private initiativer giver støtte til at plante ny skov på arealer som er privatejet.

Læ mere her

Udlægning til urørt skov

I Holbæk kommune er der et ønske om at udtage mere af de kommunale skove til urørt skov. Disse tiltag går på at højne biodiversiteten i vores skove. Det betyder bl.a. at du vil kunne opleve mere dødt ved (træ) i skovene, både stående og liggende.

Læs mere om urørt skov