Skøjtesøer

Holbæk Kommune har fire skøjtesøer. Her på hjemmesiden kan du se, når isen er sikker, og der må skøjtes på dem.

Færdsel på isen

Holbæk Kommune forbyder generelt færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb, gadekær med videre.

Undtaget for ovenstående bestemmelse er fire udvalgte søer, hvor Holbæk Kommune efter måling af isens tykkelse, tillader færdsel på isen.

Færdsel på isen er tilladt, når søerne her på hjemmesiden frigives med et JA under kolonnen Åben?

Søerne bliver IKKE fejet.

Holbæk Kommunes fire skøjtesøer
Find vej til Areal m² Krav til isens tykkelse Åben?
Bjerregårdssøen,
Svinninge
 
 1.500  15 cm   NEJ
Skarresø nordøst,
Jyderup
 
 1.500  15 cm
 Færdsel på isen
 kun inden for afmærkning!
NEJ
Timianparken,
Holbæk
 
 1.000  13 cm  NEJ
Østre Anlæg,
Holbæk
 
 1.500  13 cm  NEJ

Selvom en sø åbnes for færdsel, er færdsel på isen ALTID på eget ansvar. Færdsel på isen skal ske med sund fornuft. Det tilrådes, at børn altid færdes på isen ifølge med en voksen.

I weekenden bliver hjemmesiden ikke opdateret. Hvis der sker vejrforandringer i weekenden med høje temperaturer, kan isens tykkelse komme under de tilladte krav. 

Vedtægter om færdsel på is

Ifølge Politivedtægten for Holbæk Politikreds, § 29, er det forbudt uden politiets tilladelse at færdes på isen ud for kysten, i havnen eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder, når isen ikke er fuldkommen sikker, eller når færdsel på isen er forbudt ved opslag eller offentlig bekendtgørelse.

Stk. 2. Når der hugges våger i isen ud for kysten, skal den ophuggede is lægges rundt om vågen. Politiet kan forlange enhver våge forsvarligt indheg­net.
Stk. 3. På de øvrige i stk. 1 nævnte steder må der ikke hugges våger i isen uden politiets tilladelse. Vågerne skal indhegnes eller afmærkes forsvarligt.

På Midt- og Vestsjællands Politis hjemmeside kan du se:

Lokale vedtægter for færdsel på isen

Senest opdateret 07-11-2023