Projektudvalg

Medlemmer af projektudvalget

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne var et politisk udvalg, der i kommunalbestyrelsesperioden 2018-2021 arbejdede med at styrke udviklingen Holbæk Kommunes lokalområder og sammenhængskraften i hele kommunen. Læs om deres arbejde og tidligere projektudvalg her på siden.

Holbæk Kommune er til for os alle. Vi bor i både landområder, landsbyer og større byer, og alle skal kunne føle sig som en del af kommunen. Et lokalområde skal altså være et godt og unikt sted at bo. Derfor er fællesskab, dialog og udvikling vigtigt, og det var nogle af de grundsten Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne (PULO) arbejdede med i kommunalbestyrelsesperioden 2018-2021. Du kan her på siden læse om de projekter og resultater de skabte.

Erfaringerne fra projektudvalget er bragt videre i kommunens politiske udvalg for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Samarbejde og udvikling

I Holbæk Kommune har vi 18 unikke lokalområder, som projektudvalget gerne ville styrke udviklingen i. Arbejdet skete gennem fire spor, som du kan se herunder. 

  • Tilskud til projekter i lokalområder: der er to puljer, som tilskud gives gennem.
  • Særlige indsatser i 2-4 lokalområder: projekter i områder med komplekse problemstillinger.
  • Kommunikation og dialog i kommunen: arbejde med målrettet nyhedsformidling via samarbejde og undersøgelser.
  • Procesfælles-skaber: proces hjælp til lokalområder der gerne vil mobiliserer flere kræfter og komme i mål med projekter

Udviklingen af lokalområderne sker i samarbejde med lokale kræfter. Det kan være ildsjæle, foreninger, virksomheder og kommunale, lokale tilbud. Samarbejdet er vigtigt, tæt og forpligtende for alle parter. 

 

Senest opdateret 04-04-2024