Lokal udvikling

I Holbæk Kommune er der 18 lokalområder, som alle er vigtige for både den lokale og den samlede udvikling i kommunen.

(Foto: Lars Just, Orø)

Lokalområder - Lokalfora

Holbæk Kommune består af 18 forskellige lokalområder. I hvert lokalområde er der et lokalt forum, som er båret af frivillige kræfter fra lokalområdet. Her kan det enkelte lokalområde forene sine ressourcer og interesser.  

Åbent samarbejdsforum 

Et lokalforum er kendetegnet ved at være et åbent og ligeværdigt forum for lokale kræfter. Det betyder, at det er åbent for alle: borgere, foreninger, organisationer, virksomheder, brugerråd, bylaug og lokale institutionsledere. Alle deltager på lige fod i diskussioner og beslutninger. 

I lokalforum kan I diskutere lokale ønsker, udfordringer og muligheder, planlægge debatmøder med fx politikere, kommunale medarbejdere eller nogle helt andre. I kan også lave andre arrangementer eller tiltag til gavn for området.

En vigtig opgave for et lokalforum er desuden den løbende kontakt med borgere, foreninger og virksomheder i lokalområdet for at høre, hvad der rører sig, hjælpe til hvis der er behov eller bringe udfordringer og ideer videre til lokalområdets fælles-skaber. Fælles-skaberne er kommunale medarbejdere med særlig viden om frivillighed og lokal udvikling.  

Samarbejde med kommunen

Det lokale forum har ofte et stort netværk i lokalområdet. Det er derfor en vigtig hørings- og samarbejdspartner for politikere og medarbejdere i Holbæk Kommune, når vi skal i kontakt med borgere, foreninger eller virksomheder i et lokalområde. Det lokale forum sikrer derfor, at der er mindst én kontaktperson, som kommunen og andre interesserede kan henvende sig til. 

Kommunalt tilskud

Holbæk Kommune giver årligt et fast tilskud til hvert af de 18 lokalområder. 

Det er lokalforum selv, som beslutter, hvordan tilskuddet bliver brugt - dog må det ikke bruges til løn. Hvis ikke tilskuddet er brugt, når året er gået, bliver det overført til året efter. Lokalforum må gerne have andre indtægter, fx overskud fra arrangementer.  

Har du spørgsmål til, hvordan tilskuddet bliver anvendt i dit lokalområde, så kan du tage kontakt til den lokale kontaktperson.

Det er afsat et budget på 450.000 kroner.

Kontakt dit lokalområde (link til kontaktperson og fælles-skaber)

Inddeling af lokalområderne

På dette kan du se, hvor de enkelte lokalområder ligger. 

Ved at klikke på kortet kan du finde et link til lokalområdets hjemmeside. Du kan også zoome ind på de forskellige lokalområder og se hvilke mindre byer, der findes i de enkelte områder.

Vis større kort

Senest opdateret 07-11-2023