Projektudvalget PLU

Projektudvalget for Lokal Udvikling var et politisk udvalg, der i 2016 og 2017 arbejdede med at styrke kommunens lokalområder og lokale fællesskaber.

Holbæk Kommune er til for alle borgere, og enhver borger skal kunne føle sig som en del af hele kommunen. Uanset hvor man er bosat. Derfor har det for Projektudvalget for Lokal Udvikling (PLU) været vigtigt for udviklingen af kommunen, at der blev arbejdet for at skabe synergi mellem kommunens lokalområder. På den måde kan områderne i højere grad supplere hinanden og blive stærkere.

Liv i lokalområderne

I PLU har syv politikere sammen med borgere, medarbejdere, foreninger og andre arbejdet på at udvikle Holbæk Kommune. I det arbejde var der de nedenstående tre pejlemærker.

  • Engagerede medborgere
  • Et godt sted at bo
  • En samlet kommune med by og land.


Pejlemærkerne 'Engagerede medborgere' og 'Et godt sted at bo' lægger vægt på, at kommunen understøtter nye ideer og initiativer.

Pejlemærket 'En samlet kommune med by og land' sætter fokus på, at kommunens forskellige byer har forskellige forudsætninger og potentialer. Disse skal udnyttes i udviklingen. De lokale kvaliteter skal bruges til at skabe et varieret udbud af attraktive byer, landsbyer og boligområder, der supplerer og understøtter hinanden.

Anbefalinger 

Projektudvalget afsluttede deres to års arbejde med at samle erfaringer og anbefalinger i følgende dokument, som har indgået i arbejdet for det nye udvalg på området (PULO).

Styrk det lokale potentiale - anbefalinger til udviklingen af fremtidens lokalområder i Holbæk Kommune  

Bygger videre

Arbejdet i PLU byggede på de anbefalinger, som Demokratieksperimentariet gav ved udgangen af 2015. Demokratieksperimentariet var et politisk udvalg, der i 2014 og 2015 arbejdede sammen med borgere og medarbejdere om at skabe bedre samarbejde og lokal udvikling i Holbæk Kommune.

Læs Demokratieksperimentariets erfaringer  

 

Senest opdateret 09-04-2024