Snerleparken i Holbæk

Snerleparken ligger i den østlige del af Holbæk by mellem Ranunkelvej og Snerlevej. Parken repræsenterer den nordlige del af Holbæk Fælled, der på den måde løber helt ind i de tilstødende villakvarterer.

Snerleparken er et skønt rekreativt område, der har et naturligt udtryk med slåede græsstier i det vilde græs. Området er lettere kuperet, og man har en fornemmelse af fred og uforstyrrethed. Området er meget velegnet til hyggelige gåture i naturen, og ligger i tilknytning til Holbæk Fælled. Nordligt i parken findes et mindre areal hvor der slås græs, så man kan spille bold på arealet. 

Snerleparken i østbyen blev skabt i forbindelse med, at parcelhusudstykningerne omkring Snerlevej blev etableret i 1970 og frem. Fælleden var oprindeligt et militært øvelsesterræn vest for Bispehøjen. I takt med etableringen af udstykningerne omkring Snerlevej, blev Fælleden udvidet, og udviklede sig efterhånden til et stort rekreativt grønt område. Fælleden og parkerne i tilknytning hertil, er helt unikke i kraft af sin størrelse, sammenhæng og beliggenhed tæt på byen.

Fælleden er i dag Fredet, og der er udarbejdet en Helhedsplan for udviklingen af hele området i samarbejde med Fredningsstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening.

Senest opdateret 18-03-2024