Timianparken i Holbæk

Timianparken er et dejligt større parkområde, som ligger i forlængelse af Bispehøjen ud for Timianvej i Holbæk østby.

Timianparken hænger sammen med den nordlige del af Holbæk Fælled, der på den måde løber helt ind i de tilstødende villakvarterer. Timianparken er et skønt rekreativt parkområde, der rummer en lille sø, slåede græsplaner til boldspil samt partier af vilde urter og græsser. 

Nordligt i parken findes en naturlig legeplads i Akacietræ, med inspiration i junglen. Legepladsen rummer b.la. en svævebane, og henvendelse sig til børn i alle aldre.

Timianparken i østbyen blev skabt i forbindelse med, at parcelhusudstykningerne omkring Snerlevej blev etableret i 1970 og frem. Fælleden var oprindeligt et militært øvelsesterræn vest for Bispehøjen. I takt med etableringen af udstykningerne omkring Snerlevej, blev Fælleden udvidet, og udviklede sig efterhånden til et stort rekreativt grønt område. Fælleden og parkerne i tilknytning hertil, er helt unikke i kraft af sin størrelse, sammenhæng og beliggenhed tæt på byen.

Fælleden er i dag Fredet, og der er udarbejdet en Helhedsplan for udviklingen af hele området i samarbejde med Fredningsstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening.

Senest opdateret 18-03-2024