Tølløse byfælled i Tølløse

Byfælleden i Tølløse ligger mellem boligudstykningerne Rødtjørnevej og Dalvænget i Tølløse østby. Byfælleden er et stort og fantastisk spændende grønt parkområde, der er unikt pga. sin tætte tilknytning til byen.

Byfælleden i Tølløse er et stort grønt område, der er opbygget med et større ovalt græsrum som center. Det ovale rum gennemskæres af en tværgående sti mellem udstykningerne hhv. øst og vest for området, og gennem hele området er et veludbygget stisystem. Fælleden rummer mange spændende indslag og arealer herunder en træsamling af eksotiske træer, frugthave, vilde arealer, staudebede, Klimasolur af kunstneren Karin Egede og mange andre spændende tiltag.

Byfælleden danner rammen om mange kulturelle arrangementer og aktiviteter herunder Tølløse festival, cirkus, diverse udflugter i lokalt regi, samt om vinteren kælkebakke og skøjtning.

Fællesskab Tølløse blev organiseret som forening i efteråret 2014. I 2019 var der dialog mellem lokalområdet og Holbæk kommune ift. det 5,8 hektar store kommunale område i Tølløse østby ’Tølløse byfælled’. Fællesskab Tølløse havde et stort ønske om at etablere en stor bynær fælled, til glæde for borgerne i Tølløse og omegn, og der var stor frivillig opbakning. Mellem kommunen og Fællesskab Tølløse blev efterfølgende indgået en Benyttelsesaftale med plejeplan for området. Anlægsarbejdet begyndte i oktober 2020, og Tølløse byfælled åbnede officielt den 21. august 2021.

Historien

I middelalderen var området en del af jorden under Aastrup Kloster. Men fra slutningen af 1700-tallet fik Lindegården, som var fæstegård under Aastrup, tildelt 52 tønder land. Tølløse Fælled udgør den sydligste fjerdedel af denne jord. Området var dengang sumpet, fordi vandet fra hele landsbyen Kvarmløse løb i grøfter fra gadekæret og voldgravsområdet ved Kvarmløsegården, og ned over markerne.

I 1971 købte den daværende Tølløse Kommune både jorden og Lindegården for 700.000 kroner. Fra begyndelsen af 1980 indgik planer om en bypark i kommuneplanen. I 2001 vedtog kommunalbestyrelsen i Tølløse, at området skulle udlægges til bypark.

Her er link til hjemmesiden for Tølløse Fællesskab.

Senest opdateret 02-04-2024