Spring til indhold

Baggrund

Holbæk Kommune har gennem mange år arbejdet med lokaldemokrati, fællesskab og frivillighed. Få et overblik over de forskellige tiltag.

Byrådet i Holbæk Kommune vedtog i 2010 visionen 'Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil'. 

I visionen fremhæver politikerne vigtigheden af, at engagerede borgere deltager i at skabe virksomme lokalmiljøer, et aktivt foreningsliv og frivillige indsatser. 

Læs visionen

 

Visionen blev i december 2012 fulgt op af byrådets beslutning om indsatsen 'Resultater gennem forenkling og tillid'. 

Læs Resultater gennem forenkling og tillid

 

I juni 2013 indgik byrådet den politiske aftale 'Holbæk i Fællesskab'. Aftalen sætter retning for, hvordan politikerne ønsker at arbejde sammen i byrådsperioden 2014-2018, og ét af flere elementer i aftalen er ønsket om at skabe en ny ramme for fremtidens demokrati i Holbæk Kommune.

Læs Holbæk i Fællesskab

 

På byrådsmødet den 22. januar 2014 blev Projektudvalget for Demokratieksperimentariet oprettet og medlemmerne udpeget. Projektudvalget bestod af syv politikere fra byrådet, som løbende skulle invitere andre til at deltage i aktiviteter og dialog omkring udvikling af demokratiet i Holbæk Kommune. 

Demokratieksperimentariets opgaver, formål mv. blev beskrevet i et såkaldt kommissorium. 

Læs kommissoriet for Demokratieksperimentariet

 

Demokratieksperimentariet arbejdede i 2014 og 2015, hvorefter de afleverede deres erfaringer og anbefalinger til byrådet.

Læs Demokratieksperimentariets erfaringer 

 

Herefter blev Projektudvalget for Lokal Udvikling startet op. Et politisk projektudvalg, der - ligesom Demokratieksperimentariet - skal arbejde på at udvikle idéer og metoder samt sætte gang i initiativer, der kan styrke den lokale udvikling og indflydelse. 

Læs mere om Projektudvalget for Lokal Udvikling 

 

I perioden 2018-2021 arbejder Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne videre med udviklingen i kommunens lokalområder og sammenhængskraften i kommunen for derigennem at skabe stærkere fællesskaber, mere tryghed og øget selvforståelse.

Læs mere om projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne Feedback

Sidst opdateret

17.08.2021

Ansvarlig redaktør

Karen Breiner