Badevandskvalitet

Holbæk Kommune sørger for, at kvaliteten af badevandet på udpegede badesteder i kommunen, løbende bliver tjekket i badevandssæsonen fra 1. juni til 1. september.

Badevandskvalitet

Ved badestederne udtages der prøver af badevandet. Prøvetagning og analyse fortages af et laboratorium. I badevandsanalyserne måles blandt andet vandtemperatur, surhed af vand og bakterie indhold. Der findes ikke grænseværdier for den enkelte badevandsanalyse, men viser det aktuelle analyseresultat, at antallet af E. coli (fækale bakterier) er under 1000 pr. 100 ml, og enterokokker (tarmbakterier) er under 400 pr. 100 ml, anses badevandskvaliteten for at være i orden.

Ved højere værdier udtages der ekstraprøver og resultaterne drøftes i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed kan i enkelte situationer vurdere at badevandets kvalitet er så ringe, at vi skal fraråde badning. I de tilfælde sætter vi skilte op på den enkelte badestrand så badegæster bliver orienteret inden de hopper i vandet.

OBS: Ved kraftige regnskyl kan der ske overløb i vandløbene, og derved en forøgelse at antallet af E.coli og enterokokker. Det frarådes derfor at bade umiddelbart efter kraftige regnskyl i minimum 24 timer.

Se de enkelte badevandsanalyser

Alger

Analyser for alger er ikke en fast del af den lovpligtige badevandskontrol. Kommunen holder øje med en eventuel opblomstring af alger, der kan være til gene for både mennesker og dyr. Hvis det er nødvendigt, udtages der prøver til analyse for alger.

Badning i Holbæk Havn

Badning i Holbæk Havn foregår ved Bystranden. I dette område kontrolleres badevandskvaliteten løbende og selve afgrænsningen af badeområdet er forsvarlig. Det er forbudt at bade andre steder. Hvis det sker, kan det straffes med bøde. Desværre forekommer der i Danmark hvert år flere ulykker, hvor badegæster kommer til skade, da de bliver påsejlet. Der er derfor øget fokus på sikkerheden i havnebassinerne, også i Holbæk Havn.

Badevandsprofil for de officielle badesteder

Badevandsprofilen indeholder en generel bedømmelse af badevandet og beskriver de fysiske og sundhedsmæssige forhold på badestedet. Badevandsprofilen indeholder desuden oplysninger om, hvor en eventuel forurening kan komme fra.

Her kan du læse badevandsprofilerne for de enkelte badesteder.

 

Senest opdateret 22-04-2024